حمام‌خانه

House of Bathe or Genetic Mutation Private House

گزارش خطا

اطلاعات کلی

سال : 1395/2016
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
آدرس : ایران، تهران، دماوند ، گیلاوند
منابع اینترنتی :

https://www.designboom.com