درباره ما

ایدۀ وب‌سایت آرکوما از ابتدای سال 1394 به منظور پوشش دادن تمام رویدادهای پیرامون معماری معاصر ایران (یکصد سال اخیر) شکل گرفت و از تیر ماه 1398 بصورت رسمی رونمایی و تا به امروز بخش‌هایی از آن عملیاتی شده است. آرکوما قصد دارد تا با همکاری معماران و نهادهای معماری با تکمیل آرشیو خود در آینده‌ای نزدیک به دانشنامۀ معماری معاصر ایران تبدیل گردد.


مدیر و صاحب‌امتیاز وب‌سایت: هیلا پزشک‌منش

قائم مقام، مدیر محتوای وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی: سروش مهاجری


همکاران پیشین: المیرا کبودانی - بهشاد فتاحی - مهرناز شوازی - یاسمن غفاری - ستاره فراش‌زاده - فرشته خوشبختی - سارا هاشمی - زیبا نجفی - شادی بیطرف