موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری ''متن'' - انتشارات فرهنگستان هنر

گزارش خطا

اطلاعات تماس

تلفن : 02166411016 - 02166498692
وب سایت : matn.honar.ac.ir
نمابر : 66951662
پست الکترونیکی : publishing@honar.ac.ir
آدرس : ایران، تهران، انتهای خيابان فلسطين جنوبی ـ خيابان لقمان ادهم ـ بن بست بوذرجمهر ـ شماره 24ـ مؤسسة تأليف، ترجمه و نشر آثار هنری (متن)
نوع انتشارات : تخصصی
مدیر مسئول : افشین شيروانی
وضعیت انتشارات : فعال
نوع مالکیت : خصوصی
محل انتشارات : داخلی
برچسب ها
برچسب ها :
انتشارات فرهنگستان هنر موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری ''متن''

کتب موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری ''متن'' - انتشارات فرهنگستان هنر

منابع اینترنتی :

http://matn.honar.ac.ir