ساختمان مسکونی زیما

Xima Residential

گزارش خطا

اطلاعات کلی

سال : 1398/2019
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : مسکونی
مصالح : شرکت یاکس
آدرس : ایران

دیگر پروژه های معمار

دیگر پروژه های شرکت

منابع اینترنتی :

http://www.nexagroup.ir